Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศสำนักงาน

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

22 พ.ค. 61

ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด: 27 ครั้ง
22 พ.ค. 61

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง
22 พ.ค. 61

รายงานผลการดำเนินงาน ทสม

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.39 Mb ดาวน์โหลด: 75 ครั้ง
22 พ.ค. 61

ฟอร์มบันทึก-ร้องเรียน

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง
22 พ.ค. 61

บัญชีรายละเอียดรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง
22 พ.ค. 61

คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด: 86 ครั้ง
22 พ.ค. 61

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.16 Mb ดาวน์โหลด: 264 ครั้ง
22 พ.ค. 61

ตัวชี้วัดการรับสินบน

จำนวนทั้งหมด 21 รายการ
1 2 3 >