Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวสารหน่วยงาน

ดูทั้งหมด
วันที่ 20 กันยายน 2561 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.ทสจ.นครพนม ได้มอบหมาย นายรังสรรค์​ อินสูงเนิน ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  เข้าร่วมตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง (MOU)​ เพื่อแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญกับแหลมทองฟาร์มจากกรณีข้อร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรำคาญกลิ่นเหม็นมูลสุกร ณ บ้านนาราชควาย  ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม

วันที่ 20 กันยายน 2561 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.ทสจ.นครพนม ได้มอบหมาย นายรังสรรค์​ อินสูงเนิน ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง (MOU)​ เพื่อแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญกับแหลมทองฟาร์มจากกรณีข้อร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรำคาญกลิ่นเหม็นมูลสุกร ณ บ้านนาราชควาย ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม

วันที่ 20 กันยายน 2561 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.ทสจ.นครพนม ได้มอบหมาย นายรังสรรค์​ อินสูงเนิน ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง (MOU)​ เพื่อแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญกับแหลมทองฟาร์มจากกรณีข้อร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรำคาญกลิ่นเหม็นมูลสุกร ณ บ้านนาราชควาย ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม

20 ก.ย. 61