Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pu3

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนสิ่งแวดล้อม ส่วนทรัพยากรน้ำ และส่วนอำนวยการ ประชุมหารือการจัดทำ KM, การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนสิ่งแวดล้อม ส่วนทรัพยากรน้ำ และส่วนอำนวยการ ประชุมหารือการจัดทำ KM, การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม

วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น.นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนสิ่งแวดล้อม ส่วนทรัพยากรน้ำ และส่วนอำนวยการ ประชุมหารือการจัดทำ KM, การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม ณ ห้องประชุม สนง.ทสจ.นครพนม

3 เม.ย. 61