Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อมจังหวัดนครพนม มอบหมายส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อมจังหวัดนครพนม มอบหมายส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ

11

ขนาดไฟล์:0.20 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง