Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.สนง.ทส.จ.นครพนม มอบหมายนายรังสรรค์ อินสูงเนิน เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็นมูลสุกร และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดร่วมกัน

นายวันชัย  จริยาเศรษฐโชค ผอ.สนง.ทส.จ.นครพนม  มอบหมายนายรังสรรค์ อินสูงเนิน เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็นมูลสุกร และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดร่วมกัน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่