Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.สนง.ทส.จ.นครพนม มอบหมาย นายสมหวัง ตุ้มเพชร เข้าร่วม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก หมู่22 ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม

นายวันชัย  จริยาเศรษฐโชค ผอ.สนง.ทส.จ.นครพนม มอบหมาย นายสมหวัง  ตุ้มเพชร เข้าร่วม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก หมู่22 ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม

ส่วนน้ำ

แกลเลอรี่