Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนมมอบหมายส่วนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมการตรวจสอบผลกระทบต่อทัศนียภาพบริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง สิ่งแวดล้อมของพื้นที่ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและแผนพัฒนาจังหวัด

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนมมอบหมายส่วนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมการตรวจสอบผลกระทบต่อทัศนียภาพบริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง สิ่งแวดล้อมของพื้นที่ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและแผนพัฒนาจังหวัด

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่