Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

นายชลวิทย์ นามจันทรา และเจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม ประชุมซักซ้อมการจัดทำเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน ให้กับเครือข่าย ทสม.

นายชลวิทย์ นามจันทรา และเจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม ประชุมซักซ้อมการจัดทำเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน ให้กับเครือข่าย ทสม.

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

แกลเลอรี่