Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.ทส.จ.นครพนม มอบหมายนายวัชระ ปรีทุ่ง เข้าร่วมประชุมกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) พร้อมด้วยพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.ทส.จ.นครพนม  มอบหมายนายวัชระ ปรีทุ่ง  เข้าร่วมประชุมกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) พร้อมด้วยพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

แกลเลอรี่