Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.ทส.จ.นครพนม มอบหมายนางอภิชญาพัชร์ เติมพันธุ์ รก.ทสจ.นพ.เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.ทส.จ.นครพนม  มอบหมายนางอภิชญาพัชร์ เติมพันธุ์  รก.ทสจ.นพ.เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

แกลเลอรี่