Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

นายไกรวิทย์ อินทรพาณิชย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมภูริทันโตชั้น3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังใหม่)จังหวัดสกลนคร

นายไกรวิทย์ อินทรพาณิชย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมภูริทันโตชั้น3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังใหม่)จังหวัดสกลนคร

สนง.ทสจ.นพ

แกลเลอรี่