Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ส่วนสิ่งแวดล้อมร่วมกับส่วนทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวปลูกป่าในใจคน ปลูกสามอย่างได้ประโยชน์สี่อย่างในชุมชนต้นแบบบ้านนางาม ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้ จากโครงการพัฒนาพื้นท่ี อันเนื่องมาจากพระราชดำริป่าห้วยศรีคูณ จำนวน กล้าไม้ 1000 กล้า มี ทสม.ตำบลนางาม คณะครู นักเรียน ในตำบลนางามเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 400 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางามและกิจกรรมปลูกไว้ให้แผ่นดิน ณ ป่าชุมชนบ้านนางาม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ส่วนสิ่งแวดล้อมร่วมกับส่วนทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวปลูกป่าในใจคน ปลูกสามอย่างได้ประโยชน์สี่อย่างในชุมชนต้นแบบบ้านนางาม ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้ จากโครงการพัฒนาพื้นท่ี อันเนื่องมาจากพระราชดำริป่าห้วยศรีคูณ จำนวน กล้าไม้ 1000 กล้า มี ทสม.ตำบลนางาม คณะครู นักเรียน ในตำบลนางามเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 400 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางามและกิจกรรมปลูกไว้ให้แผ่นดิน ณ ป่าชุมชนบ้านนางาม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

แกลเลอรี่