Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์​ 2564 นายชัชวาล เอื้อสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม มอบหมายนางสาวภาณุ​วรรณ​ ศรีชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินบ้านใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการขยายผลต้นแบบการจัดการขยะและสร้างนโยบายสาธารณะ​ด้านการจัดการขยะ จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา​มหาวิทยาลัย​นครพนม​ ณ บ้านกุตาไก้ หมู่ที่ 4 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมีว่าที่ ร้อยตรีภูมิศักดิ์ ขำปู่ นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานในการตรวจประเมิน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์​ 2564 นายชัชวาล เอื้อสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม  มอบหมายนางสาวภาณุ​วรรณ​ ศรีชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินบ้านใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการขยายผลต้นแบบการจัดการขยะและสร้างนโยบายสาธารณะ​ด้านการจัดการขยะ จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา​มหาวิทยาลัย​นครพนม​ ณ บ้านกุตาไก้ หมู่ที่ 4 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมีว่าที่ ร้อยตรีภูมิศักดิ์ ขำปู่ นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานในการตรวจประเมิน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์​ 2564 นายชัชวาล เอื้อสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม  มอบหมายนางสาวภาณุ​วรรณ​ ศรีชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินบ้านใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการขยายผลต้นแบบการจัดการขยะและสร้างนโยบายสาธารณะ​ด้านการจัดการขยะ จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา​มหาวิทยาลัย​นครพนม​ ณ บ้านกุตาไก้ หมู่ที่ 4 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมีว่าที่ ร้อยตรีภูมิศักดิ์ ขำปู่ นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานในการตรวจประเมิน

แกลเลอรี่