Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายชัชวาล เอื้อสุวรรณ ผอ.สนง.ทสจ.นครพนม พร้อมด้วยนายไกรวิทย์ อินทรพาณิขย์ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำและเจ้าหน้าส่วนทรัพยากรน้ำเข้าร่วมโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายชัชวาล เอื้อสุวรรณ ผอ.สนง.ทสจ.นครพนม พร้อมด้วยนายไกรวิทย์ อินทรพาณิขย์ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำและเจ้าหน้าส่วนทรัพยากรน้ำเข้าร่วมโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายชัชวาล เอื้อสุวรรณ ผอ.สนง.ทสจ.นครพนม พร้อมด้วยนายไกรวิทย์ อินทรพาณิขย์ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำและเจ้าหน้าส่วนทรัพยากรน้ำเข้าร่วมโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

แกลเลอรี่