Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

นายชลวิทย์ นามจันทรา และนายวัชระ ปรีทุ่ง ได้ลงพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานตามโครงการเรือนเพาะชำชุมชน ณ.ศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม

นายชลวิทย์ นามจันทรา และนายวัชระ ปรีทุ่ง ได้ลงพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานตามโครงการเรือนเพาะชำชุมชน ณ.ศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม

ส่วนทรัพยากรฯ

แกลเลอรี่