Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.สนง.ทส.จังหวัดนครพนม มอบหมาย นายประสิทธิ์ ดวงสีจันทร์ เข้าร่วมการประชุม เรื่อง การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 12/2560

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.สนง.ทส.จังหวัดนครพนม  มอบหมาย นายประสิทธิ์ ดวงสีจันทร์ เข้าร่วมการประชุม เรื่อง การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 12/2560

ผอ.สน.ทสจ.นครพนม

แกลเลอรี่